👋 eKoza e-ticaret yazılımımız ile tüm pazar yerleriyle entegreli olarak online satışa başlayın.

Kargo İadelerinde Yapılacak Olan Değişiklik Ertelendi 11. Maddedeki Değişiklik Ertelendi

Ticaret Bakanlığından Yeni Haber:
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Kararı Erteledi

“Kargo iadelerinde yeni dönem başlıyor” demiştik ki Yönetmelik kararı 1 Ocak 2024’e erteledi. Geçtiğimiz günlerde “kargo iadeleri kime ait” sorusuna Ticaret Bakanlığından şu şekilde cevap gelmişti:

Ticaret Bakanlığının Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde yer alan Madde 11 aşağıdaki şekilde değişikliğe uğramıştır:

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 13.üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on” ibaresinden sonra gelmek üzere “dört” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Tüketici, ön bilgilendirmede kararlaştırılması ve satıcının öngördüğü taşıyıcı ile iadesinde tutarına yer verilmesi halinde teslim masraflarını geçmemek üzere iade masrafını karşılamakla yükümlüdür. Ancak, tüketiciye teslim edilen malın Kanunun 8 inci maddesi kapsamında ayıplı olması durumunda tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Tüketicinin talep etmesi halinde iade masrafı, kendisine iade edilecek mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarından mahsup edilebilir.”

Yapılan bu değişiklik ile müşteri artık iade etmek istediği ürünün kargo masraflarını karşılamak mecburiyetinde kalacaktı ve satıcının kargo iade ücreti prosedürünü önceden müşteriye belirtmesi gerekiyordu. Bu değişiklik kafalarda birçok soru işaretine de neden olmuştu. Örneğin bozuk ya da defolu gelen bir malın iade edilmek istenmesi dahilinde oluşacak kargo ücretinin kime ait olacağı en büyük tartışma konusuydu.

Ticaret Bakanlığı 11. Madde de bu konuya da açıklık getirmişti: “… Ancak, tüketiciye teslim edilen malın Kanunun 8 inci maddesi kapsamında ayıplı olması durumunda tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Tüketicinin talep etmesi halinde iade masrafı, kendisine iade edilecek mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarından mahsup edilebilir.”

Ticaret Bakanlığı bu değişiklik ile hem satıcı hem de tüketici haklarının korunmasını amaçladığı düşünülüyordu. Tüketicinin satıcı kaynaklı oluşan ayıplı malların iadesini kolayca hiçbir ek ücret ödemeden iade yapabileceği gibi satıcının da tüketici kaynaklı oluşan keyfi iadelerin önüne geçilebilecekti.

Ticaret Bakanlığının Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde yer alan Madde 11 ile 1 Ocak 2024’te sadece iade ücretleri değil iade gönderim süresi de değişikliğe uğrayacak. Yapılan bu değişiklik ile iade süresi 10 günden 14 güne çıkartılıyor. Ticaret Bakanlığının 11. Maddede yapmış olduğu bu değişiklik 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Bu haber resmi gazetede

MADDE 1- 23/8/2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18- Bu Yönetmeliğin;

a) 3 üncü maddesi ile değiştirilen 5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi, 9 uncu maddesi, 10 uncu maddesi ile eklenen 12/A maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi, 11 inci maddesi ve 13 üncü maddesi 1/1/2024 tarihinde,

b) Diğer hükümleri ise 1/10/2022 tarihinde,

yürürlüğe girer.” şeklinde yayınlanmıştır.

İade Ücretleri Kredi Kartlarına Tek Seferde Yansıyacak

Ticaret Bakanlığı, en sık kullanılan ödeme yöntemlerinden olan “kredi kartı ile ödeme” yöntemine de yenilik getiriyor. Müşteriler artık iade ettikleri ürünlerin iade ücretlerini tek seferde alabilecek, satıcı iade tutarının tamamını tek seferde müşterinin kartına iade etmekle yükümlü.

Teknolojik Ürünlerde Cayma Hakkının Kalkması

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te 1 Ocak 2024 itibariyle Teknolojik ürünlerde cayma hakkı olmayacak. Bu değişiklik yönetmeliğe madde 13 ile girdi ve resmî gazetede şu şekilde yayınlandı.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

ı) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler.

  1. i) Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler.
  2. j) Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler.
  3. k) Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler.”

Cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar, tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçları gibi teknolojik ürünler yönetmeliğin bu yeni kararı ile cayma hakkı bulunmayan ürünler arasına giriyor. Tüketici aldığı teknolojik ürünün ayıplı ürün çıkması, satıcıdan kaynaklı herhangi bi sorun olması ya da satıcının müşteriye cayma hakkının bulunmadığını belirtmemesi durumlarının dışında tüketici aldığı ürünü iade edemez, üründen cayamaz. alınan ürünün yukarıda belirttiğimiz sorunlardan herhangi birini taşıması durumunda yönetmeliğin bu kararı değişiklik gösterebilir.

Bu değişiklik ile tüketicinin yapmış olduğu keyfi iadeler ortadan kalkacak gibi gözüküyor. Satıcının özellikle montaj ve kurulumu olan ürünlerde gelen iadelerle ne kadar zarara uğrayacağını tahmin etmek zor değil. Bakanlık bu yeni yönetmelik ile  zararların önüne geçmek için mazeretsiz yapılan iadeleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.
Ayrıca gereksiz  ithalat giderlerini minimuma indirmek, tüketicinin ihtiyaçlarını kontrollü bir şekilde tespit edip ihtiyaçlarını araştırmaya teşvik etmek de bakanlığın önceliği gibi gözüküyor.

Numaranızı bırakın sizi arayalım 👋

Size yardımcı olabilmemiz için numaranızı bırakın.  En kısa sürede size dönüş sağlayacağız.

VEYA